פיצויים לעובדים שמתפטרים

האם יש צורך בתשלומי פיצויים לעובד והעובד התפטר?

מעסיק בדרך כלל אינו מחויב לשלם פיצויים לעובד המתפטר מעבודתו. במרבית המקרים, עובד המתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים או פיצויים אחרים ממעבידו.

הסיבה לכך היא שכאשר עובד מתפטר, הוא מסיים את עבודתו בחברה מרצונו. הם אינם מבוטלים על ידי המעסיק, וככאלה, המעסיק אינו אחראי לספק להם פיצוי כלשהו. כמובן שיכולים להיות מצבים שבהם המעסיק דווקא כן חייב לשלם פיצויים, ולכן לא ניתן להכליל ואי אפשר להתייחס לכל מקרי הקצה השונים. תמיד מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מקצועי וכמו עם עורך דין לדיני עבודה שמבין היטב ולעומקם של דברים במקרים אלו.

חשוב לשים לב להבדלים המהותיים בין עובד שהתפטר לעומת עובד שפוטר שזה הליך שונה לגמרי. מקרה שמעסיק רוצה לפטר עובד כמובן יש נהלים מאוד ברורים, כמעט בכל מהקרים צריך לקיים שימוע לפני פיטורים ולעבור תהליך מאוד מסודר. אבל כאמור, במאמר זה נעסוק דווקא בעובד שהתפטר ולא שהמעסיק פיטר את העובד.

דוגמאות שונות למקרים שהם העובד דווקא כן זכאי לפיצויים

כאמור ישנם כמה חריגים לכלל זה בדרך כלל עובד אינו זכאי לתשלומי פיצויים במידה והתפטר. לדוגמה, אם עובד מתפטר עקב סביבת עבודה עוינת או אפליה, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים. בנוסף, אם עובד מתפטר עקב מצב רפואי, הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי על פי חוק האמריקנים עם מוגבלויות.

ישנם גם חוקים מדינתיים ומקומיים מסוימים המחייבים מעסיקים לספק צורות מסוימות של פיצויים לעובדים שמתפטרים. לדוגמה, במדינות מסוימות יש חוקים המחייבים מעסיקים לספק סכום מסוים של פיצויי פיטורים לעובדים שמפוטרים או מפוטרים. חוקים אלו אינם חלים בדרך כלל על עובדים שמתפטרים, אך חשוב להיות מודעים אליהם במקרה שהם מתפטרים.

חריג נוסף הוא כאשר עובד נמצא בחוזה המפרט תנאי פיצוי מסוימים אם העובד יתפטר או יפוטר. אם קיים חוזה כזה, אזי על המעסיק לקיים את תנאי החוזה. חריג שנמצא בחוזה יכול להיות כדוגמת סעיף 14.

סעיף 14 ומשמעותו

סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים אומר שמעסיקים מחויבים להפריש מדי חודש כספים לקרן פנסיה. במקרים מסוימים, תרומות אלו יכולות להחליף את פיצויי הפיטורים. המשמעות היא שגם עובד שהתפטר מעבודתו זכאי לסכומים הנ”ל שהמעסיק הפריש עבור העובד. המעסיק יוכל לחסוך את הפיצויים באמצעות ההפרשות שביצע לעובד לאורך השנים. צריך להבין בדיוק כמה המעסיק הפריש והם הכל נעשה כחוק, אבל כמובן שזה צריך לבדוק רק עם בעל מקצוע מוסמך כאמור לעיל.

ואם לא פיצויים, אז יתכנו הטבות שונות

כמו כן, חשוב לציין כי עובד המתפטר עשוי להיות זכאי להטבות מסוימות, כגון זמן חופשה ללא תשלום או חופשת מחלה שלא נוצלה. הטבות אלה משולמים בדרך כלל לעובדים שמתפטרים, ללא קשר לסיבה להתפטרותם.

לסיכומם של דברים

מעסיק בדרך כלל אינו מחויב בתשלום פיצויים לעובד המתפטר, אך לכלל זה ישנם כמה חריגים. אם עובד מתפטר עקב סביבת עבודה עוינת, אפליה או מצב רפואי, הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי. בנוסף, חוקים וחוזים מסוימים במדינה ומקומית עשויים לחייב את המעסיק לספק פיצויים.

משרד רואי חשבון בתל אביב

מידע ליצירת קשר

Skip to content