מה זה הוצאה מוכרת

ענישה בגין העלמות מס על ידי חשבוניות פיקטיביות

אחת השיטות השכיחות ביותר להעלמת הכנסות והקטנת תשלומי מס היא הנפקת חשבוניות מס פיקטיביות. כיום קל ופשוט להנפיק חשבוניות מס שלא כדין וזו אחת הסיבות לכך שתופעת זיוף החשבוניות הפכה לאחת מעבירות המס הנפוצות ביותר ומדי שנה, נישומים רבים, בעלי עסקים ואחרים, מוצאים את עצמם מזומנים לחקירות מס בגין הפקה או הפצה של חשבוניות פיקטיביות. אומנם, כל אדם נדרש לשלם מס הכנסה ומע”מ מעוניין להקטין כמה שניתן את התשלום המדובר, אך אין לעשות זאת בדרך לא חוקית. הפקת חשבוניות מס פיקטיביות היא אמנם דרך לעשות זאת שכן, בדרך זאת ניתן לנכות את מס התשומות שהיא כוללת ולהגדיל את ההוצאות בדוח השנתי, אך חשוב להבין כי מדובר על עבירה על החוק אשר נחשבת לעבירה פלילית שהעונש עליה יכול להיות חמור מאוד.

מהי חשבונית מס ומהי חשבונית מס פיקטיבית?

חשבונית מס היא למעשה מסמך שמופק בעת ביצוע עסקה או מתן שירות, לצורך קיזוז מע”מ מהעסקה. בהתאם לחשבונית, הרוכש מקזז את המע”מ, כנגד המע”מ שהוא מחויב לשלם ובאמצעות החשבונית הוא מדווח על ההוצאות שלו למס הכנסה לצורך חישוב המס. כל חשבונית מס שלא משקפת עסקה שבאמת התקיימה או שירות שבאמת ניתן, היא חשבונית פיקטיבית שהופקה בכדי להגדיל רק את הסכום של הוצאות מוכרות ובהתאם לכך גם את סכום המע”מ שיכול לקזז מקבל החשבונית.

גם אם החשבונית הוצאה בגין עסקה שבאמת התרחשה אך הסכום שרשום בה גדול יותר, היא תחשב לחשבונית מס פיקטיבית. גם חשבונית שהונפקה על ידי גורם שלישי ולא על ידי נותן השירות תחשב לחשבונית מעין זאת. חשבונית זרה אמנם משקפת עסקה או שירות אמיתיים, אך היא לא מאפשרת לנכות את המע”מ אשר גלום בה מבלי שהאדם שהוציא את החשבונית ישלם במקביל מס עסקאות. במרבית המקרים, מי שהנפיק חשבונית מס מזויפת, לא ידווח על ההכנסות שלו לרשות המיסים וכך הוא יתחמק מתשלומי מס הכנסה ומע”מ שהוא אמור לשלם בגין החשבוניות שהוציא. במקרים אחרים, החשבוניות המזויפות ידווחו לרשויות המס, אך לצורך קיזוז תשומות מחשבוניות אחרות שהוצאו על ידי עוסקים אחרים, אם בצורה ישירה או בצורה עקיפה. מכל מקום, הדבר מקשה על מעקב אחר זיוף החשבוניות.

מהצד של מקבל חשבונית המס הפיקטיבית, הוא רשאי לקזז את מס התשומות הגלום החשבונית ולהקטין את גובה ההכנסות שלו בדוח השנתי לרשויות מס הכנסה. במקרים מסוימים הוא משלם תמורה כספית עבור הוצאת חשבונית פיקטיבית ובמקרים אחרים מדובר על קבלת חשבוניות מס פיקטיביות באמצעות ביצוע עבירות פליליות או נוספות או איומים.

מה העונש בגין הפקת חשבוניות מס פיקטיביות?

החוק אוסר על הפקת חשבוניות מס פיקטיביות וזאת בשל העובדה שרק חשבונית מס אמיתית ותקינה שהוצאה בהתאם לחוק, משקפת באופן אמיתי את האיזון שיש לבצע בין ניכוי המע”מ לתשלום מס עסקאות. בכדי להילחם בתופעה זאת ובכדי להרתיע עוסקים מבלע עבירות מס בכלל ועבירות הפקת חשבוניות מס פיקטיביות בפרט, הענישה של בתי המשפט וכן המלחמה שמנהלת רשות המיסים בתופעה מחמירות מאוד. הפקת חשבוניות מס פיקטיביות עלולה להוביל את האדם לתשלום קנס בסכומים גבוהים מאוד ואף לעונש מאסר בפועל. יש אפשרות להימנע מהרשעה פלילית ומעונש מאסר באמצעות הליך כופר והמרת ההליך הפלילי בתשלום סכום משמעותי על ידי האדם שהואשם בעבירה זאת. אולם, ההליך המדובר נתון לשיקולים שונים לרבות הנסיבות לביצוע העבירה, מידת החומרה שלה, נסיבות אישיות ועוד.

משרד רואי חשבון בתל אביב

מידע ליצירת קשר

Skip to content