נקודות זיכוי

נקודות זיכוי

את תשלומי מס ההכנסה, אותם משלמים תושבי ישראל, ניתן להפחית באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה –כאשר לכל תושב ישראל, ניתנות באופן אוטומטי 2.25 נקודות, השוות 218 שקלים כל אחת. עוד נקודות זיכוי ממס הכנסה יינתנו למי שעומד תחת התנאים המוגדרים בחוק, החל ממתן נקודות זיכוי ממס להורים לתינוק חדש שבא לעולם ועד מתן נקודות זיכוי לפנסיונר. נקודות זיכוי מס נחשבות להטבה המשפיעה באופן משמעותי על גובה המס הסופי שכל אדם יידרש לשלם, כאשר בסך הכל מדובר באלפי שקלים בשנה.

השאירו פרטים ליצירת קשר!​

מה זה נקודות זיכוי ממס הכנסה?

גובה התשלום השנתי למס הכנסה, מחושב לפי מדרגות, אשר מותאמות לכל אדם ואדם על פי הזכאויות השונות שלו להקלה בשיעור המס – ביניהן הזכאות לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה. במקרים מסוימים, הסכום העקרוני לתשלום הוא נמוך יחסית, עד כדי כך שבקיזוז של נקודות זיכוי מס – הוא מתאפס לגמרי. העניין נפוץ יותר אצל מי שמרוויחים סכומים נמוכים כמו פנסיונרים – ואז הזכאות עבור נקודות זיכוי לפנסיונר בנוסף לזכאויות האחרות, למעשה מאפסת את גובה המס ואותו אדם לא משלם בכלל מס בסוף השנה.

איך מחשבים את השווי של נקודות הזיכוי?

שנת המס היא שנה קלנדרית, שבה מחדש השווי של נקודות זיכוי מס, כאשר נכון לשנת 2021 כל נקודת זיכוי ממס הכנסה היתה שווה 218 שקלים.

כמות נקודות זיכוי ממס הכנסה המגיעות לאדם, היא עניין נצבר שעשוי להשתנות: ייתכן בהחלט שאדם, שבתחילת השנה היתה לו כמות מסוימת של נקודות זיכוי ממס הכנסה – ובמהלך שנת המס נולד לו ילד, לדוגמה, כמות הנקודות שהוא זכאי להן תעלה.

חשוב להדגיש, כי האחריות לשימוש עבור נקודות זיכוי ממס הכנסה ולהגדרת הכמות הנכונה שלהן פר אדם, היא אחריות העובד ומכאן שכדאי לוודא כי אכן כלל הנקודות ניתנות בפועל, כיוון שבסוף שנת המס ייתכן שמדובר יהיה באלפי שקלים.

מיהם הזכאים לקבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה?

כל אדם זכאי ליהנות מקבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה, כאשר הזכאויות לנקודות נחלקות לכמה וכמה סוגים, למשל: נקודות זיכוי לאישה, נקודות זיכוי לתואר ראשון, נקודות זיכוי לתושב חוזר, נקודות זיכוי לחייל משוחרר, נקודות זיכוי עבור אם חד הורית, נקודות זיכוי עבור ילד בחינוך מיוחד, נקודות זיכוי לפנסיונר וסוגים אחרים, על פי הפירוט בהמשך.

השאירו פרטים ליצירת קשר!​

מדריך לסוגים השונים של נקודות זיכוי ממס הכנסה

אלו הן הקטגוריות השונות, שיכולות לאפשר לאדם זכאות של נקודות זיכוי ממס הכנסה:

 1. תושבות ישראלית – זכאות ל 2.25 נקודות.
 2. נקודות זיכוי לאישה – מי שעובדת ומשלמת מס הכנסה, זכאית לקבל נקודות זיכוי לאישה בסך חצי נקודה. נקודות זיכוי לגבר יכולות להינתן גם כן, למשל נקודות זיכוי בגין ילדים שיש לו, נקודות זיכוי לתואר שני, נקודות זיכוי לעולה חדש ועוד.
 3. נקודות זיכוי בגין ילדים – הורים לילדים, יכולים לקבל נקודות זיכוי בגין ילדים, כאשר נקודות זיכוי בגין ילדים מחושבות בנפרד לנקודות זיכוי בגין ילד נכה, או נקודות זיכוי עבור ילד בחינוך מיוחד, כפי שיוסבר בהמשך. נקודות זיכוי בגין ילדים נחלקות לכמה וכמה תתי-קטגוריות שונות, כגון נקודות זיכוי ממס הכנסה עבור הורים לילדים צעירים בני פחות מארבע שנים, נקודות זיכוי בגין ילדים במקרה של הורה יחידני ועוד. כדאי לבדוק לעומק את הזכאות לקבלת נקודות זיכוי בגין ילדים, כיוון שישנן אפשרויות רבות לזכאות לקבלת ההטבה הזו, להורים במגוון סיווגים, בין היתר נשים המקבלות נקודות זיכוי לאישה או נקודות זיכוי לתואר שני למשל, מי שזכאית לקבלת נקודות זיכוי עבור אם חד הורית ועוד.
 4. נערים ונערות עובדים – בני 16 עד 18, זכאים לקבל נקודות זיכוי מס בגובה של נקודה אחת. אם מדובר באם חד הורית בגיל זה, היא יכולה בנוסף לקבל נקודות זיכוי עבור אם חד הורית, בנפרד כמובן מזכאויות אחרות, כגון נקודות זיכוי עבור ילד בחינוך מיוחד אם יש כזה, או נקודות זיכוי מס מכל סוג אחר.
 5. נקודות זיכוי עבור בני זוג – נשים הזכאיות לקבל נקודות זיכוי לאישה, או גברים המבקשים לקבל נקודות זיכוי לגבר, יכולים לקבל נקודה אחת – באם הם נשואים ובני הזוג שלהם עומדים בקריטריונים של אחוזי נכות מעל 90%, הגעה לגיל פרישה או התמודדות עם עיוורון. בנוסף, ייתכן שיינתנו נקודות זיכוי לגבר שנישא מחדש והמשלם מזונות לגרושתו, בגובה נקודה אחת.
 6. נקודות זיכוי לחייל משוחרר – חיילים המשתחררים משירות סדיר, יקבלו נקודות זיכוי לחייל סדיר לשעבר בגובה המותאם לאורך השירות שלהם, כאשר הזכות לקבלת נקודות זיכוי לחייל משוחרר תנוע בין נקודת זיכוי אחת, עד לגובה של שתי נקודות זיכוי לחייל סדיר שהשתחרר. נקודות זיכוי לחייל משוחרר יישמרו לו למימוש כזכות לשלוש שנים מרגע שחרורו מצה”ל, כאשר המשמעות היא שבמשך 36 חודשים, תינתן לו הזכות לקבל נקודות זיכוי לחייל משוחרר, שהן חיוניות ביותר, בפרט בתקופה הראשונית של היציאה לאזרחות.
 7. נקודות זיכוי לתואר ראשון – נקודות זיכוי ממס הכנסה, אפשר לקבל באופן מצטבר כך שאדם יכול להיות זכאי לקבלת נקודות זיכוי לחייל משוחרר, למשל – וגם ליהנות מן הזכות של נקודות זיכוי לתואר ראשון, או נקודות זיכוי לתואר שני, לאחר שסיים את החובות האקדמיים שלו. נקודות זיכוי לתואר ראשון, ניתנות במהלכה של השנה שאחרי סיום הלימודים לתואר, או השנה שלאחר מכן. גובה נקודת זיכוי לתואר ראשון הוא נקודה אחת, אך גובה נקודת זיכוי לתואר שני הוא חצי נקודה – והוא ניתן למשך זמן ארוך יותר. נקודות זיכוי לתואר שני, הן עניין שסטודנטים לעיתים ממתינים עם מימושו ומעדיפים לעשות זאת בתקופה יותר “לחוצה” מבחינת גובה השכר.
 8. נקודת זיכוי לעולה חדש – גבר או אישה שהם עולים חדשים, יוכלו לקבל נקודת זיכוי לעולה חדש בנוסף ליתר הזכאויות השונות שלהם.
 9. אנשים עם מוגבלויות – ילדים עם מוגבלויות עשויים לזכות את הוריהם בנקודות זיכוי מס הכנסה מסוגים שונים: נקודות זיכוי בגין ילד נכה, כמו גם נקודות זיכוי עבור ילד בחינוך המיוחד יינתנו למי שעומדים בתנאים. המימוש של נקודות זיכוי בגין ילד נכה, נקודות זיכוי עבור ילד בחינוך מיוחד וכדומה, יכול להיות ספציפי עבור כל ילד ויש לבדוק כל זכאות בנפרד.
 10. נקודות זיכוי לעולה חדש – זכאות עבור נקודות זיכוי לעולה חדש תתקיים במשך תקופה מסוימת, לאחר הגיעו ארצה. נקודות זיכוי לעולה חדש יינתנו הן לגברים והן לנשים, כאשר במהלך שלוש וחצי שנים ממועד העלייה, תישמר זכאות לקבלת נקודות זיכוי לעולה חדש ושיעור ההטבה יירד עם הזמן. במקרים שבהם עולה חדש הגיע לארץ ומייד התחיל ללמוד, או שהתגייס לשירות צבאי סדיר, הוא יהיה זכאי לקבלת נקודות זיכוי עולה חדש, לאחר שיסיים את הלימודים שלו או לאחר השחרור מצה”ל.
 11. נקודות זיכוי לתושב חוזר – מי שחי מחוץ למדינת ישראל במשך שש שנים, ייתכן שיהיה זכאי לקבלת נקודות זיכוי לתושב חוזר. במידה שאדם זכאי לקבלת נקודות זיכוי לתושב חוזר, הזכאות תישמר לו לאותה תקופה כמו למי שזכאי לקבל נקודות זיכוי לעולה חדש, משמע 42 חודשים, אך ייתכנו שינויים בשיעור הזכאות.
 12. נקודות זיכוי לעובד זר – ישנה אוכלוסיה גדולה בהיקפה של עובדים שאינם ישראלים, בעלי זכאות של נקודות זיכוי לעובד זר. מדובר אך ורק על עובדים מתחום הסיעוד, שיכולים לקבל נקודות זיכוי לעובד זר שגובהן 2.25 נקודות זיכוי, גובה השווה לזכאות של תושבי ישראל.

איך אפשר לקבל נקודות זיכוי ולממש אותן בשכר?

על מנת לממש נקודות זיכוי בגין ילדים, או אחרות – על הפונים למלא טופס 101 הן בתחילת תקופת ההעסקה והן בתחילתה של כל שנת מס נוספת. במידה שבמהלכה של שנת המס נעשו שינויים במצב האישי של העובד, הוא צריך לעדכן את זה בטופס 101 חדש.  דוגמאות למצבים כאלה הן סיום לימודים – רלוונטי עבור נקודות זיכוי לתואר ראשון כמו גם נקודות זיכוי לתואר שני, מצב משפחתי – רלוונטי עבור נקודות זיכוי בגין ילדים, נקודות זיכוי בגין ילד נכה או נקודות זיכוי עבור ילד בחינוך המיוחד, סטטוס זוגי שיכול להיות רלוונטי עבור זכאות של נקודות זיכוי עבור אם חד הורית, נקודות זיכוי לאישה או נקודות זיכוי לגבר, גיל ויציאה לפנסיה – רלונטי עבור נקודות זיכוי לפנסיונר וכן הלאה.

לא הספקתם לעדכן נקודות זיכוי ממס הכנסה? זכותכם לבקש החזרי מס: במקרה שאדם לא הספיק לעדכן את הזכאות שלו לקבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה ואז התברר, בסוף שנת המס, כי שילם סכום גבוה הרבה יותר ממה שאמור היה – יש אפשרות להגיש בקשה לקבלת החזרי מס. המצבים הללו שכיחים בעיקר בקרב מי שהסטטוס המשפחתי שלו השתנה, כאשר נקודות זיכוי בגין ילדים, נקודות זיכוי בגין תואר שני או ראשון וכן נקודות זיכוי לגבר או לאישה, הם חלק מהקטגוריות העיקריות של האנשים שלא מספיקים לעדכן את זכאותם ואז נאלצים להמתין עד לקבלת החזר המס המגיע להם.

השאירו פרטים ליצירת קשר!​

משרד רואי חשבון בתל אביב

מידע ליצירת קשר

Skip to content