מיסוי שקשור למניות

מניות ומיסים - מה חשוב לדעת למשקיע המתחיל?

יש הרבה דברים שניתן ללמוד בעולם ההשקעות. ביניהם, מיסוי. בכתבה זו נפרוט קצת על עולם המיסוי הישראלי בכל הנוגע למסחר במניות. אם כי, אין לראות בכתוב ייעוץ וניתן להתייעץ עם בעל מקצוע על מנת להתעדכן בפרטים הרלוונטיים.

מסים על רווח הון

הבה נדבר קצת על מיסים. כפי שניתן ללמוד במסגרת קורס השקעה במניות, שבאמת מכסה את התחום באופן עדכני, ריאלי ומדויק – רווחי הון ודיבידנדים, מחויבים בשיעור מס בשיעור 25 אחוזים מרווח ההון הריאלי, עבור ניירות ערך צמודים או נקובים במט”ח. לחילופין, אם מדובר על רווחי הון, אשר מונבים מניירת ערך, אשר אינם צמודים – במילים אחרות, ניירות ערך, שהערך שלהם איננו צמוד למדד המחירים לצרכן או למטבע החוץ: המס עבורם עומד על 15 אחוזים.

רשויות ואירועי מס

מי למעשה גובה את המס עבור הרווחים המגיעים ממניות? ובכן, גביית המס המקושרת לשוק ההון מתבצעת בידי ברוקרים, או בנקים, אשר הנגישו את ביצוע ההשקעה מלכתחילה. וזאת, כאשר מתרחשים אירועי מס. כמו פקיעת ניירות ערך, פדיון או מכירה שלהם. במילים אחרות, נייר ערך אשר לא נפדה ולא נמכר לא ינוכה במס. יש לציין, כי ניכוי המס מתרחש ברמת החשבון, על כן, גם תיק השקעות המשותף לבני זוג נשואים או ילדים עד גיל 18 – יכול להיחשב, כישות מס אחת, כשזה נוגע לניכוי מס.

רווח ריאלי ונומינלי

במסגרת קורס שכזה, אפשר שיסוקרו גם רווחים הקשורים לרווחי הון, לרבות דרכים שונות על מנת להתנהל עם מסים על מנת לעשות אופטימיזציה לתשלומי המס. במסגרת כך, אפשר שיעלה דיון על רווח ריאלי מול רווח נומינלי. רווח ריאלי, הוא מה שאפשר לצפות, מבחינה ריאלית, לקבל אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות צמודות למדד, ממניות, מקרנות נאמנות, מאופציות ותעודות סל. רווח נומינלי, לעומת זאת – הוא תחומן של אגרות חוב ממשלתיות בריבית משתנה, מלווה קצר מועד ואגרות חוב שקלי. 

השקעות בחוץ לארץ

מה לגבי השקעות במניות בחוץ לארץ? ובכן, מבחינת מיסוי – למדינת ישראל, יש הרי הסכם מיסוי עם שלל מדינות אחרות ברחבי העולם. ביניהן ניתן למנות את מדינות אירופה, ארצות הברית ויפן. בין היתר, על מנת לעודד השקעות וכלכלה גלובלית ולמנוע כפל מס. כך, שיכול להיות שפשוט לא יהיה עניין לשלם מס עבור המדינה בה נסחר נייר הערך, כמו גם במדינת ישראל – אלא רק במדינת התושבות. באם התושבות כפולה – הרי שייעוץ עם רואה חשבון המתייעץ בענייני מיסוי בינלאומיים יכולה לסייע עד מאוד.

אם אנחנו מדברים על מדדים זרים, אופציות וניירות ערך הנמכרים בחו”ל – הרי, ששיעור המס עומד על 25 אחוזים מהרווח הריאלי, כפי שנספר על פי ערך המטבע במדינה בה המשקיע ביצע את השקעתו. מדובר אפוא גם על שיעור מיסוי דומה בנוגע לדיבידנדים מחו”ל. באם המס נגבה על פעילות במדינת המקור, אפשר שתהיינה השלמה של המס, עד שיעור של 25 אחוזים מן הרווח המקורי – על ידי רשויות המס בישראל.

משרד רואי חשבון בתל אביב

מידע ליצירת קשר

דילוג לתוכן