הוצאות שכדאי לעצמאי להצהיר עליהן

הוצאות שעצמאים רבים לא מודעים לזה שאפשר להצהיר עליהן

כל בעל עסק עצמאי, בין אם מדובר בעוסק מורשה או עוסק פטור, יכול להצהיר על הוצאות שונות ולקבל עבורן פטור או הקלות במס הכנסה. רשימת ההוצאות היא ארוכה, ומרבית בעלי העסקים מכירים חלק ניכר ממנה. עם זאת, יש גם כמה הוצאות, כמו למשל החזר מס שבח דירה, שחלק ניכר מהעוסקים המורשים או הפטורים לא מודעים לכך שאפשר להצהיר עליהן ולקבל עבורן פטור, או הקלות בתשלומי מס הכנסה. איך קורה שעצמאי יכול להצהיר על הוצאות אישיות ולקבל עבורן פטור או הקלות בתשלומי מס הכנסה? איך קורה שעצמאים רבים לא מודעים לכל הזכויות שלהם מבחינת המיסוי?  איך הצהרה על הוצאות מקטינה את תשלומי מס הכנסה? להלן כל התשובות.

איך הצהרה על הוצאות מקטינה את תשלומי המס

אחד היתרונות של עצמאי ביחס לחברה בע”מ או עסק מנוהל אחר, טמון בעובדה שיש מידה רבה של חפיפה בין ההוצאות האישיות שלו לבין ההוצאות שלו לטובת העסק. באופן עקרוני, ככל שההוצאות גדולות יותר, כך שורת הרווח במאזן של העצמאי לשנת הפעילות תהיה קטנה יותר. וככל שהרווח קטן יותר, כך יהיו תשלומי מס ההכנסה קטנים יותר. זאת ועוד – גם מקדמות המס לטובת השנה העוקבת עשויות לקטון. בהתאם לאמור לעיל, כל הוצאה שהעצמאי מצהיר עליה ופקיד השומה במס הכנסה מקבל את ההצהרה הזאת, תקטין באופן טבעי את תשלומי המס. אף שעצמאים רבים אינם יודעים את זה, החזר מס שבח דירה על הנדל”ן שבו העסק מתנהל עשוי להיות מוכר, כולו או חלקו, כהוצאה שיש עבורה החזר מס.

הצהרה על הוצאות אישיות וקבלת פטור מלא או חלקי ממס

כאמור, עוסק עצמאי מנהל בדרך כלל חלק משמעותי מהפעילות העסקית שלו מהבית. זאת, תוך שימוש באמצעים שהם בדרך כלל זמינים לו כאדם פרטי ולאו דווקא לצרכי העסק. להלן כמה דוגמאות להוצאות כאלה:

1. אינטרנט: אם העוסק העצמאי משתמש באינטרנט באופן קבוע לצרכים עסקיים, הוא בהחלט יכול להזדכות על חלק מהתשלומים לחברות האינטרנט. מס הכנסה מכיר בחלק מההוצאה, אם העצמאי עובד מהבית ואם חלק מהבית מוכר כמשרד של העצמאי.

2. טלפון: על אותו משקל, גם הוצאות הטלפון של העצמאי יכולות להיות מוכרות בחלקן לצורך פטור מלא או חלקי ממס הכנסה.

3. דלק ורכב: גם הוצאות הדלק והוצאות הרכב של העצמאי מוכרות בחלקן הגדול בתור הוצאות מוכרות שבגינן זכאי העצמאי לקבלת פטור מלא או חלקי ממס הכנסה.

החזר מס שבח דירה והקטנת תשלומי המס

בחלק מהמקרים, אם בעל העסק ביצע מכירה של מבנה המשמש את העסק, עשוי בעל העסק לנכון חלק ממס השבח ששילם, ולקבל החזר מס שבח דירה מלא או חלקי ממס הכנסה. עם זאת, ההכרה במס השבח ששולם כהוצאה איננה מובטחת. הדבר הנכון ביותר לעשות הוא להתייעץ עם בעל מקצוע, שיראה את התמונה המלאה ויחליט האם אפשר או אי אפשר להציג את תשלום מס השבח לצרכי הקטנת תשלומי מס הכנסה.

משרד רואי חשבון בתל אביב

מידע ליצירת קשר

Skip to content