הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות

לכל עסק ישנן הכנסות וגם הוצאות, כאשר הוצאה מוכרת לצרכי מס נחשבת ככזאת במידה שמדובר ברכישה שאותה ביצע בעל העסק, לצורך שיפור יכולת הייצור שלו ולמען תפעול העסק באופן שוטף. הוצאות מוכרות הן כל הפריטים שנקנו, אשר עומדים תחת מה שמגדיר החוק כ”הוצאה מוכרת” – שאותה מאפשר החוק לקזז אל מול ההכנסות. המטרה מבחינת בעל העסק, הינה לצמצם את גובה המס שיהיה עליו לשלם בסוף שנת המס, לאור העובדה כי סכום זה נגזר מגובה ההכנסות של אותה השנה, לכן כל הוצאה מוכרת מוטב שתהיה מתועדת.

השאירו פרטים ליצירת קשר!

כיצד מחשבים את הסכום הסופי של ההכנסות החייב במס?

כל בעל עסק עצמאי, בין אם הוא פרילנסר שהחליט לפתוח עסק פטור ובין אם הוא עוסק מורשה, משלם מס שנתי אך ורק על סכום הנטו של הכנסותיו השנתיות. המשמעות היא שעצמאים זכאים לקיזוז כל הוצאה מוכרת מסך ההכנסות השנתיות שלהם, משמע כל הוצאה מוכרת למעשה יורדת מסך ההכנסות החייבות במס.

ההתאמה בין הסיווג של כל הוצאה מוכרת לבין ההגדרה של הפעילות העסקית – מהווה את ההוכחה כי אכן ההוצאה התרחשה לצורך המשך ייצור ההכנסה בעסק ולא למטרות הנאה או לכל מטרה פרטית אחרת. ההתאמה הזו היא מחייבת לצורך ההגדרה של רכישות בתור הוצאות מוכרות, כלומר על מנת שניתן יהיה להכניס את הקבלה או החשבונית שניתנה בגין הוצאה זו, אל תוך דו”ח ההוצאות השנתית של בית העסק אשר מקוזז מתוך דו”ח ההכנסות, לצורך חישוב גובה המס שעל בעל העסק לשלם בסוף שנת המס.

מהי הוצאה מוכרת לצרכי מס וכיצד היא יכולה להשפיע על גובה המס?

הוצאה מוכרת איננה יכולה להיות רכישה של ציוד שנותר קבוע בבית העסק לתקופה ארוכה, אלא רק כאשר הרכישה שימשה להתנהלות היום יומית של העסק וסייעה ליצירת הכנסה חדשה. מסיבה זו, כאשר אדם פותח משרד תיווך, לדוגמה – ורוכש ריהוט שישמש אותו לשנים ארוכות קדימה בעסק, הוא לא יוכל לרשום אותו בתור הוצאה מוכרת.  לעומת זאת, הציוד המשרדי שבו הוא ישתמש כגון עטים, ניירות וגם הדלק שישמש אותו לצרכי נסיעות ופגישות, כן יהווה הוצאה מוכרת. לצורך ההשוואה, אנשים שעובדים מביתם ולא ממשרד והם אינם יוצאים לפגישות בשטח, לא יוכלו לרשום את הדלק שהם קונים לנסיעות פרטיות בתור הוצאה מוכרת, אבל את תשלומי הארנונה – כן, זאת בניגוד לבעל משרד התיווך שלא יוכל לעשות זאת.

המשמעות היא, שכל הוצאה מוכרת היא ספציפית לעסק, כלומר הגדרת רכישה מסוימת בתור הוצאה מוכרת היא עניין מאוד אינדבדואלי, אשר נגזר מתחום העיסוק עצמו ומהמיקום שבו מתרחשת הפעילות העסקית.

סוגי הוצאה מוכרת וההבדלים ביניהם

ישנם ארבעה סוגים של הוצאה מוכרת, כאשר הגדרה של רכישה בתור הוצאה מוכרת אצל עסק אחד – יכולה להיחשב בצורה שונה, אצל עסק אחר, כפי שמפורט כאן:

הוצאה מוכרת ב 100% – קנייה שבוצעה ושכל-כולה משמשת לתפעול השוטף של העסק ולצורך ייצור הכנסה. אצל מפעלים יצרניים הוצאות מוכרות יכולות להיות, למשל, רכישת חומרי גלם, תשלום משכורות לפועלים ועוד. אצל פרילנסרים, הוצאות מוכרות במלואן גם הן חייבות לשמש לייצור הכנסה, למשל מנוי לאתרי חיפוש עבודה אצל כותבי תוכן, ציוד משרדי אצל מתווכים המחלקים עלונים ללקוחות ועוד.

הוצאה מוכרת באופן חלקי – כאן מדובר על רכישות שאינן מוכרות במלואן, מעצם הגדרתן על ידי המדינה. המשמעות היא שהרכישה תהיה מוכרת לצרכי מס, אך לא העלות כולה. כאלו הן, לדוגמה, הוצאות על כיבוד – שיכול להיות רלוונטי בהחלט לייצור הכנסה, כאשר הוא משמש בפגישות עבודה, אך הסכום שבגינו ניתן לטעון להגדרת הקנייה בתור הוצאה מוכרת יהיה מוגבל.

הוצאות מוכרות מעורבות – ישנם סוגים מסוימים של הוצאה מוכרת אצל כל עסק, שיכולים לשמש הן עבור ייצור הכנסה והן לצרכים פרטיים. גם כאן מדובר בעניין אינדבדואלי מאוד, אך החוק כן מתיר להכיר בחלק מן הרכישות הללו בתור הוצאה מוכרת. כדוגמה, ניתן לתת את תשלומי הארנונה, אצל אנשים העובדים מן הבית כמו שפורט בתחילת המאמר: כמובן שהעובד מתגורר בביתו הפרטי, אך חדר או חלק מחדר עשוי לשמש עבורו כמשרד, במקום משרד מחוץ לבית. מסיבה זו, תשלומים מסוימים “של הבית” כגון ארנונה, חשבון טלפון, חשמל וכדומה – ייחשב כמוכרים לצרכי מס באופן חלקי וחלק מן ההוצאות בגינם יהיו הוצאות מוכרות.

על פי האופי של הפעילות העסקית, ניתן להכיר גם בסוג רביעי של הוצאה מוכרת, שהינו “הוצאה הונית” ומשמעותה רכישות שמשמשות לאורך מספר שנים, מסייעות בייצור הכנסה ונקראות “הוצאות פחת”. המשמעות היא שישנו חלק מסוים מעלות ההוצאה שכן יוכר במס, מתוך הבנה כי ישנו צורך לחדש את הרכישות הללו אחת לתקופה כדי למנוע בלאי – שעלול לפגוע בייצור ההכנסות.

חשוב לציין, כי הוצאות מסוימות לא יוכרו בשום פנים ואופן בתור הוצאה מוכרת: אלו הן ההוצאות של בעל עסק שהם דו”חות או קנסות מכל סוג. גם אם בעל העסק היה במהלך פגישת עבודה והדלק ששימש אותו לנסיעה יוכר בתור הוצאה מוכרת, במקרה שקיבל דו”ח תנועה ושילם אותו – ההוצאה הזו, מעצם היותה עונש, לא תוכר בפני עצמה כחלק מתוך הוצאות מוכרות של העסק.

השאירו פרטים ליצירת קשר!

קיזוז מע"מ – הוצאה מוכרת של עוסקים מורשים

בעל תיק עוסק מורשה החייב בתשלום מע”מ, זכאי גם לקזז חלק מהמע”מ מתוך הוצאות מוכרות מסוימות שהוא מבצע, הנחשבות ככאלה גם אם אינן מוגדרות, לכאורה, כהוצאות שוטפות אלא כרכוש קבוע (שאינו אמור להיות מוכר באופן מלא לצרכי מס אלא, במקרים מסוימים, רק כהוצאת פחת ולא בתור הוצאה מוכרת “רגילה”).

הגדרת הוצאה מוכרת עבור הוצאות לרכב – מדוע זוהי סוגייה שנויה במחלוקת?

עניין הרכב, בעבור עסקים רבים, נחשב לשנוי במחלוקת בכל הקשור להגדרה שלו, או אי ההגדרה שלו בתור הוצאה מוכרת לצרכי מס, לאור העובדה שהוא כמובן משמש את מרבית בעלי העסקים הן לצרכים אישיים והן לצרכים פרטיים – ולעתים קשה להפריד בין השניים. מסיבה זו, הוצאות על רכישת הרכב בפני עצמו לא ייחשבו בתור הוצאה מוכרת כלל – אלא אם מדובר בעסק שהרכב משמש ככלי עבודה של ממש, למשל משאיות שהן חלק מצי רכבים של מפעל – אך ההוצאות השוטפות בעבור הרכב, כגון הדלק, הביטוח, רישיון הרכב, כל אחד מהן כן יהווה הוצאה מוכרת.

מדוע חשוב לתעד כל הוצאה מוכרת ומה חשוב שיהיה כתוב בחשבונית או בקבלה?

בכל שנה מחדש צריכים עצמאים לדווח על ההוצאות וההכנסות שלהם, כאשר כאמור ככל שההפרש בין ההכנסות להוצאות הוא קטן יותר וה”רווח הנקי” נמוך, כך יצומצם גם היקף המס אשר ישולם בגין אותן ההכנסות. במקרים שבהם הפעילות העסקית מצומצמת ביותר, כל הוצאה מוכרת לצרכי מס יכולה להשפיע באופן ניכר על סכום המס שישולם, בסופו של דבר.

מסיבה זו, חשוב לשמור כל קבלה או חשבונית שניתנת בגין רכישה, העשויה להיחשב בתור הוצאה מוכרת, כאשר ההמלצה היא לשמור את “הוכחות הרכישה” הללו למשך שבע שנים. בנוסף, חשוב לבקש שיהיה רשום על החשבונית את שמו של בעל העסק, בעדיפות לשם העסק עצמו, על מנת שהרכישה אכן תיחשב בתור הוצאה מוכרת לצרכי חישוב מס הכנסה.

השאירו פרטים ליצירת קשר!

החזר מס לעצמאים – למי הוא מגיע ואיך אפשר לקבל את הכסף?

בכל התחלה של שנת מס, על עצמאי בעל עסק לשלם מקדמות מס – ובסופה של השנה עליו להגיש את הדין והחשבון בנוגע להכנסותיו באותה שנה, בפועל ניתן לעשות זאת עד סוף חודש אפריל של כל שנה, בעבור שנת המס הקודמת. החזרי מס לעצמאים יינתנו לבעלי עסקים, במידה שלאחר חישוב של פקיד השומה נמצא כי בעל העסק זכאי להחזרים כאלה, לאחר ששילם מקדמות הגבוהות מהסכום של ההכנסות באותה השנה.

למה הצפי של ההכנסות עלול להיות שגוי ואיך זה קשור אל החזר מס לעצמאים?

במקרה שבו ההכנסות של העסק הן קבועות וגם גובה ההוצאות השוטפות הוא ידוע ומוכר, סביר כי הצפי של בעל העסק בנוגע ל”רווח הנקי” שלו יהיה מדויק למדי ומכאן שגובה המקדמות שישלם בתחילתה של שנת המס, יתאים למה שיתרחש בפועל באותה השנה.

עם זאת, כאשר ההכנסות פוחתות במהלך השנה, או כשישנן פחות הוצאות מוכרות לצרכי מס, ייתכן שהאומדן של תחילת השנה יהפוך ללא מדויק ומכאן שבעל העסק שילם מקדמות גבוהות מדי, לכן יהיה זכאי לקבל החזר מס לעצמאים. על מנת לקבל את ההחזר, יהיה עליו להגיש בקשה לקבלת החזר מס לעצמאים. תהליך הטיפול של הרשות למיסים בבקשות השונות לקבלת החזרי מס, יכול להתארך כמה שבועות ובסופם ההחזר ייכנס כסכום כסף לחשבונו של בעל העסק.

למה חשוב להיעזר ברואה חשבון לניהול הפיננסי של העסק?

גם בעלי עסקים וותיקים ומנוסים, לעתים מתקשים להבין לעומק את ההתנהלות הכלכלית של העסק שלהם ועלולים לחוש מבולבלים מאוד, בתוך סבך הבירוקרטיה הקשורה בניהול ספרי ההוצאות וההכנסות ובשלל הדו”חות שעליהם להגיש, לרבות תיעוד כל הוצאה מוכרת והגשת בקשה לקבלת החזר מס לעצמאים. ייעוץ וליווי צמודים של רואה חשבון בתל אביב, הבקיא בכל העניינים הפיננסים השונים והטפסים הכרוכים בניהול העסק, יסייע לבעל העסק להתמקד בטיפוח העסק עצמו, להגדיל את הפעילות העסקית ולוודא כי כל נושא החשבונאות מתבצע על פי החוק ובצורה המדויקת, היסודית והמקצועית ביותר שיש.

השאירו פרטים ליצירת קשר!

משרד רואי חשבון בתל אביב

מידע ליצירת קשר

Skip to content