המלצות בנושא ניהול פיננסים

השלכות פיננסיות של משמורת משותפת של הילדים לאחר הגירושין

משמורת משותפת

כאשר הנישואין עולים על שרטון בני הזוג מחליטים על הפרדת כוחות. הדבר כרוך בהרבה נושאים שיש להגיע לגביהם להסכמות כמו הרכוש המשותף שלהם, כספים שנמצאים ברשותם וכספים שכל אחד מהם אמור לקבל בעתיד כמו פיצויים וקרנות פנסיה. על כל אחד מהסעיפים האלו בני הזוג מגיעים להסכמות. לעיתים זה קורה ברוח טובה באמצעות מגשר אשר מעביר לאחר מכן את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה וכך הוא מקבל תוקף. יש גם מקרים רבים שקשה מאד להגיע להסכמות בנושאים השונים ולכן הדבר נגרר לדיונים ארוכים ומתישים בבית המשפט שנמשכים חודשים וגם שנים כמו נושא משמורת משותפת

אחת מנקודות המחלוקת המשמעותיות ביותר הן הילדים. יש בני זוג שמגיעים להחלטה שהילדים יישארו בחזקת האימא ועקב כך האבא ישלם דמי מזונות. במקרים אחרים מחליטים בני הזוג על משמורת משותפת. מדובר בהליך שבו הזמן שכל אחד מהילדים נמצא עם אחד מההורים הוא זהה לפרק הזמן של ההורה השני, מדובר הן בימי חול, בסופי שבת, בחגים ובחופשות. לאור זאת הוצאות הכלכלה של שני בני הזוג בנפרד הן זהות ואין אחד שמשלם יותר מהשני. 

נקודות זיכוי במקרים של משמורת משותפת

במשפחות שבהם בני הזוג חיים יחד ומגדלים את ילדיהם, אחד מבני הזוג מקבל את נקודות הזיכוי המגיעות למשפחה על פי חוקי מס הכנסה. אך כאשר בני הזוג נפרדים ועוברים למתכונת של משמורת משותפת כשההוצאות הן שוות, אין סיבה שאחד מהם ייהנה מנקודות הזיכוי והשני לא. לכן ברוב המקרים המחוקק קבע ששני הצדדים יחלקו את נקודות הזיכוי. 

לשון החוק:

סעיף 40(ב)(1): 1/2 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת בגרותו, שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחד בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו – יחולקו שווה בשווה בין שני ההורים.

סעיף 40(ב)(1א): נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים, ושתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה – יחולקו שווה בשווה בין שני ההורים.

סעיף 40(ב)(2): הורה החי בנפרד וחל עליו סעיף 40(ב)(1) היינו, הוא הורה במשפחה חד הורית אשר ילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו בשל הסדר של משמורת משותפת מלאה – נקודת זיכוי אחת תינתן לכל אחד מההורים אשר מחזיקים במשמורת משותפת כאמור.

הורים המחזיקים במשמורת משותפת מלאה על ילדיהם ואשר זכאים לחלוקת נקודות הזיכוי המנויות בסעיפים 400ב)(1) ו – 40(ב)(1א) כפי שפורט לעיל, לא יהיו זכאים לנקודת הזיכוי בגין “השתתפות בכלכלת הילדים” על פי סעיף 40(ב)(2) סיפא.

אי הסכמות בין בני הזוג

כאשר מתגלות אי הסכמות בנושא זה עקב שינויים של משמורת משותפת, לעיתים אין ברירה אלא לחזור לבית המשפט ולקבל את החלטת השופט בעניין זה. 

משרד רואי חשבון בתל אביב

מידע ליצירת קשר

Skip to content